Bienale Benátky

Neboli také Biennale di Venezia je velmi prestižní přehlídka současného výtvarného umění. Tato mimořádná výstava se koná každé dva roky. Historický první Bienale di Venezia se konalo v roce 1885. Letošní přehlídka Bienále 2013 pokračuje až do 24. listopadu. V současnosti se jedná nejen o přehlídku výtvarného umění, ale také o filmový festival, přehlídku architektury, hudby a divadla (konají se každoročně). Posledním doplňkem je Mezinárodní výstava současného tance, která byla do programu Bienále zařazena až v roce 1999. Jedním z hlavních cílů bylo informování veřejnosti o současných trendech a novinkách v umění. Později akce přerostla ve společenskou událost světového významu. Bienále se tedy začalo postupem času internacionalizovat, dnes má na přehlídce zastoupení také Česká republika. V některých zemích je považováno za tolik důležité, že odpovědnou roli přejímá parlament.

bienale benatky

Hotely v Benátkách

Odkazy


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting, odkazy